Sojusz Lewicy Demokratycznej

Agnieszka Jadczyszyn

Agnieszka Jadczyszyn, 32 lat. W 2004 roku uzyskała tytuł magistra w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego Gospodarki Światowej, kierunek: Ekonomia, specjalność: Integracja Europejska. W 2005 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: „Europejskie studium finansowo - ekonomiczno – prawne”, a w 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Zawodowo związana była z administracją państwowąpełniła funkcję Doradcy Ministra Gospodarki i Pracy  Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Warszawie oraz z public relations i budowaniem wizerunku – pracowała m.in. w agencji PR, była Pełnomocnikiem Dyrektora ds. wizerunku Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, obecnie związana z firmą o profilu doradztwa strategicznego w zakresie budowania wizerunku i marki.
Dzięki głosom Mieszkańców  po raz drugi  została Radną Dzielnicy Białołęka. Jest Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy. 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z