Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Białołęka

Zarząd SLD Białołęka

Przewodniczący - Krzysztof Nalbert

Sekretarz - Wiesława Długozima

Wiceprzewodniczący ds. programowych - Andrzej Półrolniczak

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych - Tomasz Sybilski

Wiceprzewodniczący ds. samorządowych - Agnieszka Jadczyszyn

Wiceprzewodniczący ds. finansowych - Waldemar Kazanowski

Członek Zarządu ds. komunikacji społecznej – Renata Jankowska

Członek Zarządu ds. wyborczych – Wojciech Adamowski